Askjellrud Huseierforening

Askjellrud Huseierforening har som formål å ivareta drift av fellesarealene knyttet til Linneavegen 10, 12, 14 – 164. Til oppgavene ligger vedlikehold av veier og parkeringsplasser, brøyting og strøing, vedlikehold av lysanlegg og annet fellesareal. Beboerne i boligene knyttet til foreningen har pliktig medlemskap i foreningen. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, valgt av årsmøtet. Se ellers vedtektenes pkt 3, 4 og 5. Askjellrud Huseierforening ble stiftet i oktober 1984 i sammenheng med utbyggingen av feltet.

Kontaktinformasjon

Askjellrud Huseierforening
Postboks 3038
2611 Lillehammer

Styreleder:
Marte Thomassen
Linneavn 108,
2611 Lillehammer

Telf: 932 25 149
Epost: askjellrud_huseierforening@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/askjellrud.huseierforening

 

Renovasjon

All informasjon knyttet til renovasjon, miljøtorg og brønner finnes på egen side under praktisk info.