Renovasjon

Informasjon til nye brukere av brønn

 

Innledning

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette informasjonsdokumentet.

Til husstander som har felles avfallsløsninger
For at avfallsløsningen hos dere skal fungere optimalt, er det viktig at hver enkelt beboer setter seg inn i hvordan avfallsløsningen i våre kommuner fungerer, hva slags avfall som omfattes av ordningen samt hvilke mengder avfall som er inkludert i renovasjonsgebyret.

Det er viktig å huske på at man ikke kan kaste hvor mye man vil når man vil. Det er en begrenset del av brønnen som er «din» eiendom. Dette er helt likt for alle innbyggere i Gausdal, Lillehammer og Øyer uansett om man har brønner, containere eller egne beholdere!

Ta kontakt med oss om det er noen spørsmål, www.glor.no

Tusen takk for at dere kildesorterer! Husk at det for husholdninger er gratis å levere avfall som kan gjenvinnes på gjenvinningsstasjonen. Det er kun restavfallet det betales for.

Roverudmyra Gjenvinningsstasjon har åpent mandag: 07:00 – 19:00, tirsdag – fredag: 07:00 – 15:30, lørdag: 09:00 – 14:00* (*=sommer)

Se Glørs hjemmeside for info.

 

Restavfall

Jehrem Olstad Wold Furu Olsen Svendsen Aasen Gran Nilsen Engen Fryd Lie Jensen Hjorterud Fosmo Abduhn Hansen Jermann Ottosen Bergh
Hvor mye av plassen i restavfallsbrønnen er «din»
De som leverer til et miljøtorg betaler vanlig husholdningsgebyr, eller det vi kaller et middels renovasjonsgebyr. Det inkluderer 240 liter restavfall pr husstand i måneden! Tegningen over, illustrerer med den røde firkanten hvor mye volum av en restavfallsbrønn du har inkludert i ditt renovasjonsgebyr.

Bruker du mer enn dette volumet av brønnen i måneden, tar du plass som tilhører naboene dine!
240 liter pr. måned tilsvarer 8 liter restavfall pr. dag pr. husholdning.
Det betyr at det restavfallet renovasjonsordningen omfatter, kun er daglig husholdningsavfall – som skitten emballasje, tilgriset papp og papir m.m. Dersom man ved rydding skal kvitte seg med gjenstander som ikke omfattes av denne definisjonen, må man innse at en selv er ansvarlig for å få levert dette på en gjenvinningsstasjon! Evt. kan en GLØRs ekstrasekk benyttes dersom man har et ekstra behov. Denne fås kjøpt i dagligvarehandelen, og inkluderer frakt og behandling av avfallet. Denne sekken knytes igjen og settes ut på tømmedag for restavfallsbrønnen. Husk at alt av elektrisk avfall skal leveres til forhandler eller til gjenvinningsstasjon (gratis). Det gjelder også lyspærer og batterier, leker, fjernkontroller, blinke-sko, lamper og ledninger m.m.
AVFALL SOM ER PLASSERT VED SIDEN AV BRØNNENE VIL IKKE BLI TATT MED.

Kun hvis det er pakket inn i en GLØRs Ekstrasekk.

Brønnen for restavfall tømmes to ganger i måneden

 

Plastemballasje i plastpilotsekk

Plastpiloter
Plastemballasje egner seg godt til gjenvinning. Det er frivillig å sortere ut plastemballasje i GLØRs område – men de som gjør det oppdager fort at plasten tidligere har tatt en vesentlig del av plassen i restavfallsbeholderen.

NB: De som ønsker å sortere ut plastemballasje til gjenvinning, må registrere seg som plastpiloter hos GLØR for å få riktig utstyr til dette!

Bare send en e-post til kundeservice@glor.no eller ring 61 27 05 60 for registrering.

Plasten tømmes og blir presset inn på samme bil som tømmer papp- og papir, og sekkene sorteres ut på anlegget vårt for hånd. Dette er spesielle sekker som tåler denne pressingen uten at de sprekker, andre plastsekker sprekker med den følge at plasten blander seg inn og forurenser papiret.

ALL PLASTEMBALLASJE SKAL DERFOR LEGGES I KNYTTET BÆREPOSE FØR DEN LEGGES I GRØNN PLASTPILOT-SEKK!

LEGG SEKKEN VED SIDEN AV PAPIR BRØNNEN TIDLIGST KVELDEN FØR TØMMEDAG.

USIKKER PÅ TØMMEDAG FOR PAPIR, GÅ INN PÅ www.glor.no FOR INFORMASJON

 

 

Glass- og hermetikk emballasje

Skylles enkelt rent og legges i brønnen for det.

 

Papp- og papir

140 liter pr. husstand pr. måned.

Her kan du levere aviser, reklame, ukeblader, kontorpapir, og emballasjekartong som oppstår i daglig husholdning. Alt papir til gjenvinning skal være rent og tørt og IKKE inneholde matrester!

Har du kjøpt ny TV eller nye møbler, vil det ikke være plass til denne store pappen i brønnen/ beholderen – det kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonen.

Drikkekartonger skylles, brettes og stappes – og legges i knyttet bærepose før den kastes i brønnen.

 

Matavfall

Her kastes matrester, tørkepapir, kaffefilter, teposer og bleier fra små barn. Bruker du en såkalt bleiebeholder, kan hele «plast-pølsa» kastes i matavfallet – denne sorteres ut på anlegget vårt.

Bruk GLØRs matavfallsposer til matavfallet. ALDRI bioposer av for eksempel maisstivelse.

Knyt posen godt igjen før den legges i brønnen og hold lokket lukket.

Hageavfall skal ikke i denne brønnen. Matavfallet tømmes ukentlig.

 

Informasjons til nye brukere av brønn

Informasjon til nye brukere av brønnen

Askjellrud huseierlag.pdf

 

Kart plassering av renovasjonspunkter

Kart Linneavegen broenner.pdf

 

Info angående renovasjon

Infoskriv fra Styret september 2016 – renovasjon.doc

Referat moete med Gloer 111016.pdf

Infoskriv oktober 2016 utsetting av kontainere.pdf