Årsavgift

Årsavgiften er kr 4000.-. Årsavgiften dekker vedlikehold av fellesarealer, veier, fellesparkeringsplasser, gatelys, og brøyting.