Fartsgrenser og parkering

Forhold knyttet til det at det kjøres for fort i felt, samt parkeres slik at det hindrer framkommelighet er et gjennomgangstema på årsmøter. Derfor er det greit at reglene oppfriskes litt. Fartsgrensen inne i feltet er 15 km/t .

Parkering skal skje enten på felles parkeringplass tilhørende feltet boligen er i, eller på egen eiendom. Ved parkering inne i feltet skal ikke framkommelighet for andre beboere, utrykningskjøretøyer, eller annen nødvendig transport være hindret. Som hovedregel skal det være en avstand på 0,5 meter fra vegkant til kjøretøyet.

Parkering på fellesareal er som hovedregel ikke tillatt. Gjester anmodes om å parkere på gjesteparkering. Å bruke gjesteparkeringene til henstilling av kjøretøy (eks. avskiltede biler eller biler som ikke er i bruk, tilhengere, campingvogner) er ikke tillatt. Styret kan beorde bortauing av biler, tilhengere, campingvogner og eller andre kjøretøyer som IKKE er i regelmessig bruk. Dette kan gjøres for eiers regning.

Vennligst respekter fartsgrenser og parkeringsregler.