Gatelys

Huseierforeningen har vedlikeholdsansvar for gatelysene i feltet. Det betyr at vi må skifte lyspærer, samt bestille og betale for annet vedlikehold. Det er imidlertid IKKE styrets oppgave å skifte lyspærer, dette er et beboeransvar.

Skifte av lyspærer er relativt enkelt, pærene har standard skrusokkel. Men det skal brukes spesielle pærer. Dersom det er behov for å skifte lyspære, ta kontakt med styreleder for å få ny lyspære.

Ta kontakt med leder ved skader, feil eller mangler. Leder vil ta kontakt med Eidsiva dersom behov for dette.