Brøyting og strøing

Askjellrud Huseierforening har for 2017-2019 kontrakt med Geir Ove Roterud for brøyting, snørydding og strøing i feltene. Det er avtalt at han skal ha veiene farbare til kl 0800 om morgenen. Har har også noe tid på dagtid, slik at han har mulighet til å få «åpnet» veiene tidlig, men tar finpussen senere på dagen. Brøyting og rydding av parkeringsplasser skjer etter avtale med styret og varsel vil bli hengt opp til alle beboere på postkassestativene rundt i feltene slik at man får flyttet biler i forkant av rydding. Styret ber om at alle beboere følger opp når det skal være rydding slik at vi ikke får ekstra utgifter i fht. dette.

 

Brøyting av Parkeringplasser:

Brøyting av parkeringplassene skjer etter avtale med brøyter og dere vil bli varslet og bedt om å flytte bilene når det skjer.

 

Brøytekrontrakt 2017/2019

Kontrakt om brøyting og strøing mellom huseierforeningen og Geir Ove Roterud gjeldende 2017 – 2019.