s
Dugnad

Dugnadsdagen fastsettes av styret men er som regel senest i midten av mai hvert år. Det informeres om dato for dugnad på hjemmeside samt med lapper på postkassestaivene i forkant.

Arbeidsoppgaver på vårdugnaden

Generelt gjelder følgende på dugnader i huseierforeningen:
Alle gressarealer rakes
Klipping av busker/eventuell rydding av kratt/småtrær
Andre oppgaver som feltet måtte bestemme
Når det gjelder veier vil styret forsøke å leie inn ekstern bistand leies inn for feiing, og få gjennomført dette før dugnaden. Det foreligger ingen fast kontrakt med noen på dette punktet så det må vurderes for hvert år.

Litt om containerene

Privat avfall kan legges i containeren søndag kveld dersom det er plass.
Elektriske artikler som hvitevarer (kjøleskap m.m.), brunevarer (radio, TV) skal ikke legges i containere. Dette er spesialavfall.
Malingsspann, oljeprodukter, batterier m.m. skal heller ikke legge i. Alt dette kan leveres gratis på Roverudmyra av den enkelte.

Dugnadsområder

Fellesarealene til Aksjellrud Huseierforening er inndelt i 4 dugnadsområder.

Felt A, består av nr 128 – 150,
Felt B, består av nr 46 -68, og 84 – 98,
Felt C, består av nr 100 – 126, og 152 – 164,
Felt D, består av nr 10 – 44, og 70 – 82

De ulike feltene er selv ansvarlige for å holde fellesarealene i god stand.