Sted: Røyslimoen skole, kantina

Når: torsdag 28.april kl. 18:30

På årsmøtet i Askjellrud huseierforening torsdag 24.februar 2022 ble det vedtatt at nåværende motorvarmeranlegg (i felt C og D*) skal konverteres og gjøres klart for bruk til ladning av elbil/hybrid, i hht. informasjon gitt i innkalling til årsmøtet for sak 7.

På bakgrunn av dette, kalles det inn til informasjonsmøte for berørte beboere for å informere om hva som blir veien videre, hvilke løsninger som blir tilgjengelig og muligheter rundt oppstart.

På møtet vil det være en representant fra GK Elektro til å kunne svare på alle spørsmål rundt installasjon, bruk, kostnader, oppstart osv.

Vi oppfordrer alle berørte beboere til å sette seg inn i sakspapirene i forkant av møtet.

Dagens motorvarmeranlegg vil bli stengt for bruk slik det er i dag. Dette innebærer at nåværende årsavgift for motorvarmer på 750,- pr. husstand som har tilknyttet motorvarmer, bortfaller, og erstattet med et engangsbeløp pr. husstand pålydende 675,-

Nettleie for ladeanlegget vil komme til eier av anlegget (eier er Askjellrud huseierforening), denne kostnaden må fordeles på antall husstander (brukere) som er tilknyttet ladeanlegget til enhver tid.

Følg linkene for å se tilbudspapirer

Tilbudsnr.-2021-482
NO-BROCHURE-ZAPTEC-PRO-15032020
Charge365_Brosjyre