Årsmøte i Askjellrud huseierforening finner sted torsdag 15.februar 2024 kl.18 på Røyslimoen skole.

Årsmøte i Askjellrud huseierforening finner sted torsdag 15.februar 2024 kl.18 på Røyslimoen skole, i klasserommet ved SFO, inngang fra skolens bakgård (ta med egen kaffe/drikke da det ikke er anledning for å lage det på dette rommet).
Dokumenter til årsmøtet er vedlagt denne epost. Det vil også bli tilgjengelig på askjellrud.no
Dersom du er forhindret fra å komme på årsmøtet, er det likevel viktig at du stemmer.
Dette kan gjøres ved å enten sende din stemme på sakene som skal stemmes over på, eller sender en fullmakt.
Disse kan sendes på mail til styret i huseierforeningen, eller du kan gi det til noen du vet skal på møtet.
Dette er viktig for å kunne gjennomføre årsmøtet. Dersom det ikke er nok stemmeberettigede som møter (eller sender sin stemme/fullmakt), vil ikke årsmøtet kunne gjennomføres på oppsatt dato.
Med vennlig hilsen
styret i Askjellrud huseierforening

Innkalling til årsmøte for 2023 inkl dokumenter