Årsmøte i Askjellrud huseierforening finner sted torsdag 23.februar 2023 kl.18 i kantinen på Røyslimoen skole.

Innkalling til årsmøte for 2022 inkl dokumenter

Dersom du er forhindret fra å komme på årsmøtet, er det likevel viktig at du stemmer. Dette kan gjøres ved å enten sende din stemme på sakene som skal stemmes over på, eller sender en fullmakt. Disse kan sendes på mail til styret i huseierforeningen, eller du kan gi det til noen du vet skal på møtet. Dette er viktig for å kunne gjennomføre årsmøtet. Dersom det ikke er nok stemmeberettigede som møter (eller sender sin stemme/fullmakt), vil ikke årsmøtet kunne gjennomføres på oppsatt dato.

Styret