Her finner du dokumentene tilhørende årsmøte for 2020 for Askjellrud huseierforening. Møtet finner sted torsdag 25. februar kl 18:30, i kantina på Røyslimoen skole.

Alle restriksjoner og påbud som gjelder for Lillehammer kommune vedr. pandemisituasjonen, skal overholdes. Derfor kan det være at årsmøtet ikke kan avhodles som planlagt. Dette kommer styret i så fall med informasjon om dersom det skjer. Inntil videre planlegges det med å avholde årsmøtet som oppsatt pr. nå.

Informasjon om evt. endring ang. årsmøte, vil kun publiseres her på hjemmesiden.

Innkalling til årsmøte for 2020 inkl dokumenter