RYDDING AV SNØ PÅ FELLESPARKERINGSPLASSENE

Det er tid for å rydde vekk snø på fellesparkeringsplassene.

Dette vil foregå

fredag 20. januar mellom kl. 10:00 og 12:00

Da må ALLE kjøretøy flyttes (foruten de som står i carporter /garasjer).

Det er VIKTIG at ALLE flytter bilene sine (inkl. bobil, tilhenger, moped etc.) slik at vi får gjort en ordentlig opprydding på ALLE felles parkeringsplassene. Dersom det står igjen én bil, så betyr dette merutgifter for huseierforeningen siden vi da ikke får ryddet plassen ordentlig.

Det vil bli mulighet for parkering etter kl. 12:00 denne dagen.

Mvh, Styret